Poszukujemy lekarzy z różnych miejsc w Polsce do współpracy!

Jeśli ktoś chciałby się szkolić w epileptologii i w przyszłości pracować w CTP – niech pisze do dr PZ (dr@zwolinski.pl)

Dodano

Autor

Piotr Zwoliński (DrPZ)