Specjaliści

Dr n. med. Piotr Zwoliński

Dyrektor i twórca przychodni NEUROSPHERA

Specjalista neurolog, epileptolog, elektroencefalografista. Czołowy polski epileptolog, uczeń Prof. Jerzego Majkowskiego, asystent i adiunkt Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP (1990-2001), obecnie adiunkt Kliniki Neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W Klinice prowadzi Pracownię Neurofizjologii Klinicznej i Poradnię Przeciwpadaczkową.

Dr Zwoliński prowadzi jedyny w Polsce program leczenia chirurgicznego padaczki lekoopornej dzieci.

Jest animatorem leczenia padaczki metodą stymulacji nerwu błędnego (VNS) i głębokiej stymulacji mózgu (DBS). Certyfikowany epileptolog Polskiego Towarzystwa Epileptologii, certyfikowany elektroencefalografista Polskiego Towarzytwa Neurofizjologii Klinicznej.

Członek wielu Towarzystw Naukowych, laureat Złotego Medalu im. Alberta Schweitzera przyznanego przez Światową Akademię Medycyny za wkład w humanitarne wartości zawodu lekarza.

Dr n. med. Szymon Maciej Niemcewicz

Specjalista Psychiatra

Specjalista psychiatra. Adiunkt Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ordynator II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Nowowiejskiego W Warszawie.

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, członek wielu Towarzystw Naukowych.

Dr n. med. Tomasz Szafrański

Specjalista Psychiatra

W przychodni Neurosphera zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju (zaburzenia depresyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) i stanów psychotycznych (reakcje psychotyczne, zaburzenia urojeniowe, schizofrenia).

Konsultuje także osoby chore z niepełną odpowiedzią na prowadzone dotychczas leczenie, z tak zwaną „lekoopornością” lub złą tolerancją farmakoterapii. Zajmuje się również pacjentami z zaburzeniami psychicznymi występującymi w przebiegu padaczki, choroby Wilsona i innych chorób neurologicznych.

Przyjmuje w poniedziałki i czwartki, po telefonicznym uzgodnieniu.

Dodano

Autor

Anna Króliczek (akroliczek)