Specjaliści

Dr n. med. Piotr Zwoliński

Dyrektor i twórca przychodni NEUROSPHERA

Specjalista neurolog, epileptolog, elektroencefalografista. Czołowy polski epileptolog, uczeń Prof. Jerzego Majkowskiego, asystent i adiunkt Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP (1990-2001), obecnie adiunkt Kliniki Neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W Klinice prowadzi Pracownię Neurofizjologii Klinicznej i Poradnię Przeciwpadaczkową.

Dr Zwoliński prowadzi jedyny w Polsce program leczenia chirurgicznego padaczki lekoopornej dzieci.

Jest animatorem leczenia padaczki metodą stymulacji nerwu błędnego (VNS) i głębokiej stymulacji mózgu (DBS). Certyfikowany epileptolog Polskiego Towarzystwa Epileptologii, certyfikowany elektroencefalografista Polskiego Towarzytwa Neurofizjologii Klinicznej.

Członek wielu Towarzystw Naukowych, laureat Złotego Medalu im. Alberta Schweitzera przyznanego przez Światową Akademię Medycyny za wkład w humanitarne wartości zawodu lekarza.

 

Dr Maja Kopytek-Beuzen, 

Specjalista Neurolog

Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2007 roku, odbyła rezydenturę z neurologii w S.M.S. im. G. Narutowicza w Krakowie. W roku 2016 Dr Maja Kopytek-Beuzen uzyskała specjalizację z neurologii.

Przez cały okres prac specjalizacyjnych w jej kręgu zainteresowań leżą epileptologia, elektroencefalografia i neurofizjologia kliniczna. Systematycznie poszerza swoją wiedzę w tych dziedzinach odbywając krajowe i zagraniczne szkolenia. Od dwóch lat pracuje w zespole dr Piotra Zwolińskiego w CTP Neurosphera.

W roku 2013 r. była stypendystką Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego: odbyła staż w Szpitalu Pitié Salpétrière w Paryżu w Pracowni Elektroencefalografii Oddziału Neurofizjologii Klinicznej. Tam nabyła wiedzę na temat szeroko stosowanej elektroencefalografii klinicznej w epileptologii.

W latach 2013-2014 r. odbyła roczne studia Podyplomowe w dziedzinie Neurofizjologii Klinicznej na Uniwersytecie Pierre et Marie Curie w Paryżu (Faculté de Médecine UPMC Sorbonne Univérsites).

W latach 2014-2015 odbyła roczny kurs leczenia padaczki organizowany przez Światową Ligę Przeciwpadaczkową.

W roku 2017 roku Dr Maja odbyła kolejny staż w pracowni elektroencefalografii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym Necker w Paryżu.

Obecnie jest w trakcie procesu zdobywania licencji EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

W latach 2017/2018 i 2018/2019 jest studentką dwuletnich międzywydziałowych studiów podyplomowych „Epileptologia” na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Lotaryngii we Francji (Faculté de Médecine, Université de Lorraine).

Aktualna praca dr Mai Kopytek-Beuzen to suma 3 obszarów działań:

 • Praca kliniczna
  • W CTP Neurosphera opiekuje się młodzieżą i osobami dorosłymi chorymi na padaczkę.
  • Prowadzi zespół opieki nad kobietami chorymi z padaczką od okresu planowania ciąży do okresu połogu.
  • Prowadzi Pracownię EEG/VEEG i opisuje badania EEG
 • Praca naukowa
  • Dr Maja pracuje nad algorytmem diagnostycznym i terapeutycznym modułu sztucznej inteligencji EpiEngine systemu QNeuro – wspólnie z Dr Zwolińskim realizują prace w ramach projektu unijnego
 • Praca dydaktyczna i szkoleniowa
  • o Dr Maja weszła w skład nowej katedry – Ośrodka Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego

Dr Maja Kopytek-Beuzen przyjmuje pacjentów w siedzibie CTP Neurosphera Warszawie oraz raz w miesiącu w Łasku (woj. łódzkie- 40km od Łodzi). Zpisy prowadzone są w sekretariacie CTP Neurosphera

 

 

Dr n. med. Szymon Maciej Niemcewicz

Specjalista Psychiatra

Specjalista psychiatra. Adiunkt Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ordynator II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Nowowiejskiego W Warszawie.

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, członek wielu Towarzystw Naukowych.

Dodano

Autor

Anna Króliczek (akroliczek)