prof. Beata Majkowska-Zwolińska

prof. Beata Majkowska-Zwolińska

epileptolog

Specjalistka neurolog, epileptolog, elektroencefalografista.

Adiunkt (do 2007 roku) Kliniki Neurochirurgii WUM, ekspert w dziedzinie operacyjnego leczenia padaczki u dorosłych, farmakoterapii i farmakoekonomii padaczki.

Lekarz w Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Fundacji Epileptologii.

Od 2018 Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Grupy Neuronauki Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W CTP Neurosphera

- prowadzi chorych na padaczkę dorosłych w systemie abonamentowym

- konsultuje badania EEG i VEEG

- konsultuje ciężarne z padaczką i osoby ze stymulatorem VNS

- konsultuje działania innych lekarzy w CTP Neurosphera (rezydentów i w trakcie specjalizacji)

Przyjmuje pacjentów w języku polskim, angielskim i włoskim