Informacja o zmianach formalnych

Szanowny Pacjencie, 

Naszą misją od zawsze było poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, jakie oferuje współczesna medycyna, by zapewnić Państwu jeszcze lepszą opiekę i skuteczniejszą terapię. Dlatego niezwykle miło nam poinformować, że już niebawem będziemy mogli zaprosić Państwa do unikatowego, specjalistycznego ośrodka medycznego, gdzie w program leczenia chorych na padaczkę włączeni zostali nie tylko najlepsi lekarze, ale również najnowocześniejsze technologie. Będziemy jedynym takim ośrodkiem w Polsce. 

Jednym z etapów zmian są zmiany formalne. Niniejszym informujemy, że wszelkie obowiązki działalności medycznej Fundacji Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN, z dniem 01 marca 2021 r., przejął nowy podmiot leczniczy – Neurosphera sp. z o.o. 

Zanim poznacie Państwo nasze nowe możliwości, pragniemy zapewnić, że w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo Pacjentów została zapewniona pełna ciągłość opieki zdrowotnej, w szczególności:

  • zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych pozostaje bez zmian;
  • świadczenia zdrowotne będą udzielane przez personel medyczny Fundacji Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN;
  • wszelkie nabyte przez Państwa prawa do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w Fundacji Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN pozostają aktualne i obowiązujące. 

Neurosphera sp. z o.o. jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą i spełnia wymogi regulacyjne dla sprawowania opieki medycznej nad pacjentami. 

Nasz nowy adres to: ul. Wiertnicza 133,  02-952,  Warszawa.

Do przejęcia zadań doszło w trybie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W ramach przejęcia zadań doszło do udostępnienia dokumentacji medycznej na rzecz podmiotu leczniczego Neurosphera sp. z o.o. w trybie określonym w art. 30a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849).

Poniżej podmiot leczniczy Neurosphera sp. z o.o. przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów zawartych m.in. w udostępnionej mu dokumentacji medycznej.

Mamy nadzieję niebawem spotkać się z Państwem w naszej nowej lokalizacji, jak również zapoznać Państwa z naszymi nowymi rozwiązaniami, które uczynią nasze miejsce zupełnie innym niż wszystkie inne ośrodki leczenia chorych na padaczkę. 

Z poważaniem, 

Dyrektor Medyczny NEUROSPHERA