Stan padaczkowy – co to jest i co dalej po nim?

Padaczka jest jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych, dotykającym około 1% populacji światowej. Objawem choroby są napady padaczkowe, które są wynikiem nagłego i krótkotrwałego zaburzenia pracy mózgu. Padaczka może powstać z różnych przyczyn, takich jak urazy głowy, infekcje, choroby genetyczne, problemy metaboliczne lub nowotwory mózgu.

Stan padaczkowy jest ciężkim, potencjalnie zagrażającym życiu stanem, w którym: 

  • napady padaczkowe trwają znacznie dłużej niż zwykle 
  • lub występują jeden po drugim bez przerwy między nimi bez odzyskiwania świadomości w przerwach

Napady gromadne są stanem podobnym, gdy pacjent odzyskuje świadomość między mnogimi napadami.

Stan padaczkowy jest trudny do przewidzenia, może pojawić się u pacjentów z już zdiagnozowaną padaczką, a bardzo często także u tych, u których nie stwierdzono wcześniej takiego schorzenia.
Stan padaczkowy bywa pierwszym objawem padaczki – tu jesteśmy bezbronni!

Pacjenci w stanie padaczkowym wymagają natychmiastowej opieki medycznej!

Pierwszym krokiem jest zabezpieczenie pacjenta przed urazami, takimi jak upadki, ustawienie go w pozycji bocznej bezpiecznej oraz utrzymanie drożności dróg oddechowych.
Następnie należy wezwać pomoc medyczną, konieczne jest zwykle przerwanie stanu padaczkowego lub napadów gromadnych z pomocą środków farmakologicznych.

W takich przypadkach zwykle konieczne jest dożylne podanie leków przeciwdrgawkowych, takich jak np. clonazepam lub midazolam. W pewnych warunkach – gdy ryzyko stanu padaczkowego jest istotne u zdiagnozowanych już pacjentów – chory wyposażony jest w takie odpowiednie środki które można podać doodbytniczo, doustnie lub donosowo. To etap “domowy” próby zatrzymania stanu padaczkowego.  

W sytuacji, gdy napady padaczkowe utrzymują się, może być konieczne hospitalizowanie pacjenta w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki i leczenia. W przypadkach najcięższych stanów padaczkowych może być również konieczne zastosowanie głębokiej śpiączki farmakologicznej, która musi być konrolowana w warunkach specjalistycznego OIOMu.

„Podsumowując, stan padaczkowy jest poważnym stanem zagrożenia życia, który wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Śmiertelność bezpośrednia i w ramach powikłań może sięgac 30%. Dlatego w przypadku wystąpienia takiego stanu, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną i zapewnić pacjentowi odpowiednią opiekę.

Ale najważniejsze jest – w przypadkach zdiagnozowanych – by starać się nie dopuścić do stanu padaczkowego. Umiejętne leczenie i dobrze zaplanowana opieka epileptologiczna jest kluczowa.” – mówi dr. Piotr Zwoliński, założyciel i specjalista z wieloletnim stażem w Neurospherze

A takie rzeczy – tylko w Neurospherze… Pierwszym krokiem do znalezienia odpowiedniego leczenia i nie dopuszczania do stanów padaczkowych jest współpraca i konsultacje ze specjalistą. W Neurospherze nasi wykwalifikowani lekarze poprowadzą każdą osobę zmagającą się z tą chorobą i na bieżąco będą szukać rozwiązań. Zapisz się na konsultację już dziś.

Blog O Padaczce

Zajrzyj do naszego bloga

Zobacz wszystkie wpisy

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
Czytaj więcej

Padaczka pourazowa

Padaczka pourazowa, znana również jako padaczka poprzetoczeniowa, to forma padaczki, która rozwija się u osób po przejściu uraz...
Czytaj więcej

Co to jest lekooporność i czy da się ją wyleczyć?

Lekooporność (ang. drug resistance) to zjawisko, w którym organizm lub choroba staje się odporna na działanie leków, które pier...
Czytaj więcej

Czy chorzy na padaczkę mogą wykonywać tatuaże?

Padaczka to choroba neurologiczna charakteryzująca się nawracającymi napadami padaczkowymi, które mogą wpływać na zdolność do w...
Czytaj więcej