Diagnostyka ADHD u dorosłych

Jakie są objawy i dlaczego warto zdiagnozować ADHD

Usługa diagnozy ADHD u dorosłych pomaga identyfikować i zrozumieć neurobiologiczne zaburzenie, które wpływa na koncentrację, impulsywność i nadpobudliwość psychoruchową. Poprzez profesjonalną ocenę objawów i historii życia pacjenta, pomagamy osobom dorosłym zyskać większą samoświadomość, zrozumienie i dostęp do odpowiedniego leczenia i wsparcia. Diagnoza ADHD może mieć pozytywny wpływ na codzienne funkcjonowanie, relacje, edukację i umiejętności zarządzania, wspierając osoby dorosłe w osiąganiu pełnego potencjału i polepszeniu jakości życia.

Objawy ADHD u dorosłych (AADHD):

 1. Trudności z organizacją: 
  Osoby dorosłe z AADHD mogą mieć problemy z organizacją czasu i zadań. Trudno im zaczynać i kończyć projekty, planować i utrzymywać porządek. Mogą mieć trudności z zarządzaniem obowiązkami domowymi czy pracą.

 2. Niedocenianie czasu: 
  Osoby z AADHD często mają trudności z oszacowaniem czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Mogą być spóźnione na spotkania, zaniedbywać terminy i mieć trudności z przestrzeganiem harmonogramu.

 3. Trudności interpersonalne: 
  Osoby z AADHD mogą mieć trudności w utrzymaniu bliskich relacji. Mogą być niespokojne, impulsywne i mieć trudności z uwzględnianiem perspektywy innych osób. Często mogą wydawać się zapominalskie lub niezainteresowane.

 4. Trudności emocjonalne: 
  Osoby dorosłe z AADHD mogą mieć skłonność do zmian nastrojów, frustracji i trudności w kontrolowaniu emocji. Mogą doświadczać silnych reakcji na stresowe sytuacje.

W jaki sposób diagnoza ADHD może polepszyć twój komfort życia?

 1. Zrozumienie i samoakceptacja:
  Otrzymanie diagnozy ADHD może pomóc osobie dorosłej zrozumieć swoje trudności, wyjaśnić pewne wzorce zachowań i zidentyfikować przyczyny swoich wyzwań. To może prowadzić do większej samoakceptacji, zrozumienia własnych sił i słabości oraz łagodzić poczucie winy lub wstydu związane z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

 2. Edukacja i samoświadomość:
  Diagnoza ADHD umożliwia osobie dorosłej naukę na temat tego zaburzenia, jego objawów i wpływu na jej życie. Większa wiedza na temat ADHD może pomóc osobie w zrozumieniu, jakie strategie i narzędzia są dostępne do zarządzania objawami i poprawy codziennego funkcjonowania.

 3. Dostęp do leczenia i wsparcia:
  Diagnoza ADHD otwiera drogę do leczenia farmakologicznego lub terapii behawioralnej. Leki przepisane przez lekarza psychiatrę mogą pomóc w kontrolowaniu objawów, takich jak trudności z koncentracją, nadpobudliwość lub impulsywność. Terapia behawioralna, tak jak terapia poznawczo-behawioralna, może pomóc w rozwijaniu umiejętności zarządzania czasem, organizacji, planowania i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

 4. Poprawa relacji międzyludzkich:
  Diagnoza ADHD może pomóc osobie dorosłej w zrozumieniu, jak jej objawy wpływają na relacje z innymi ludźmi, w tym z partnerem, rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Dzięki temu może dojść do większej empatii i komunikacji z bliskimi oraz do zidentyfikowania strategii, które pomogą w poprawie tych relacji.

 5. Samodzielność i planowanie:
  Diagnoza ADHD może pomóc osobie dorosłej w rozwinięciu umiejętności organizacji, zarządzania czasem i planowania. W zależności od indywidualnych potrzeb, osoba ta może korzystać z różnych technik i narzędzi, takich jak listy zadań, kalendarze, przypomnienia lub aplikacje do zarządzania czasem. To może prowadzić do większej samodzielności i skutecznego wykonywania codziennych obowiązków.

Warto pamiętać, że wpływ diagnozy ADHD na życie osoby dorosłej może być indywidualny i zależeć od wielu czynników, takich jak stopień nasilenia objawów, wsparcie społeczne, dostęp do odpowiednich zasobów i indywidualne cele osoby. Współpraca z lekarzem psychiatrą i terapeutą może być kluczowa dla optymalnego zarządzania ADHD i osiągnięcia pozytywnych rezultatów w życiu codziennym.

Jak wygląda diagnostyka ADHD w Neurospherze?

 • konsultacja z neuropsychologiem
 • testy neuropsychologiczne 
 • wizyta u psychiatry i/lub neurologa
 • diagnoza
 • leczenie farmakologiczne 
 • terapia psychologiczna 

Jak umówić się na konsultację i rozpocząć proces diagnozy ADHD?

Zadzwoń do nas!

📞 609 463 191

Nasi specjaliści