dr n. med.

Artur Zaczyński

dr n. med. Artur Zaczyński
dr n. med. Artur Zaczyński
Konsultant Kliniczny
Uznany neurochirurg specjalizujący się w urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego. W obrębie jego zainteresowań znajdują się choroby choroby naczyniowe mózgu, chirurgia kręgosłupa, urazy układu nerwowego, onkologia, ratownictwo medyczne, brain computer interface (BCI), zarządzanie w medycynie i zdrowie publiczne oraz zarządzanie kryzysowe.

Ukończył podyplomowe studia menadżerskie z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym oraz podyplomowe studia Koordynatorów przeszczepiania narządów i pełni funkcję koordynatora szpitalnego ds. pobierania i przeszczepiania narządów z ramienia Poltransplantu. 

Tytuł naukowy doktora nauk medycznych obronił 14 wrzenia 2015 roku w CMKP. W 2021 roku ukończył z wyróżnieniem studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest autorem i współautorem licznych prac z zakresu neurochirurgii, chirurgii kręgosłupa i ratownictwa medycznego.

Prowadził przez wiele lat wykłady z Neurochirurgii w ramach szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w CMKP. 

Dyżurował w zespołach reanimacyjnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, oraz pełnił funkcję Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Warszawie i koordynatora ochrony zdrowia w Urzędzie Miasta St. Warszawy.

W 2009 roku został powołany na Koordynatora Medycznego Stadionu Narodowego w Warszawie do przygotowania zabezpieczenia medycznego stadionu w trakcie budowy jak i  podczas Finałowego Turnieju UEFA Euro 2012. 

Odbył liczne staże zagraniczne min. w Klinice Neurochirurgii Profesora F. Umansky`ego w Haddasah Hospital Ein Karem w Jerozolimie, w Izraelu, w szpitalu wojskowym „Na Homolce” w Pradze i w szpitalu w Czeskich Budziejowicach w Czechach. 

Odbył  staż w Szwajcarii w Insel Hospital w Brnie w ramach Akademii Aeskulapa w szkoleniu rewaskularyzacji mózgu metodami chirurgicznymi i endowaskularnymi w udarach mózgu i szkolenie z zakresu chirurgii naczyniowej mózgu w szpitalu uniwersyteckim  Charité w Berlinie w Niemczech.

W 2010 roku w Utrechcie odbył unikalne, indywidualne szkolenie z zakresu mikrochirurgii naczyniowej z użyciem laserowej techniki ELANA pod kierownictwem prof. C.A.F Tullekena. 

Odbył szkolenia z zakresu chirurgii kręgosłupa w szpitalu uniwersyteckim w Phoenix AZ (USA),  Metodist Hospital w Houston TX ( USA) 

Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu chorób naczyniowych mózgu, chirurgii podstawy czaszki czy chirurgii kręgosłupa  min. w Sydney, w Marakeshu (jako autor  i współautor prac na 12 i 13 Światowym Zjeździe Neurochirurgów), w  Rotterdamie, w Pradze Czeskiej,  Mediolanie, Alicante, Audubon PA (USA), Amsterdamie, Brukseli, Leiden, Lisbonie, Florencji, Tel Avivie.

Od 2014 roku do 2018 pełnił rolę Kierownika Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. 

Wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Neurochirurgii Polskiej.

Ukończył szkolenie i otrzymał certyfikat Good Clinical Practise (GCP) upoważniające do udziału w badaniach klinicznych w Polsce i Europie. 

Odznaczony krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla m.st.W arszawy, 

Uhonorowany Odznaką „Zasłużony” Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Zasłużony dla Policji, zasłużony dla Miasta Stołecznego Warszawy, odznaczony Bene Merito.

 

Od marca 2018 roku do 2020 roku powołany przez Ministra Zdrowia do Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Od września 2018 roku Zastępca Dyrektora ds. med. Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. 

W trakcie pandemii powołany do Rady Epidemicznej ds. COVID-19 przy Premierze RP. 

Od listopada 2020 roku Koordynator Szpitala Tymczasowego na Stadionie PGE „Narodowy”

Od lipca 2022 powołany w drodze ustawy na Szefa Zespołu Pomocy Humanitarno Medycznej 

Od listopada Kierownik Kliniki Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie

Od 1 stycznia powołany na drodze ustawy na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

W CTP Neurosphera

  • Konsultuje dorosłych pod kątem operacyjnego leczenia kręgosłupa
Blog Neurosphera

Sprawdź nasz Blog

Zobacz wszystkie wpisy

ADHD i alkohol – poprawia samopoczucie, ale czy na pewno idą w parze?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to neurobiologiczne zaburzenie, które wiąże się z trudnościami w...
Czytaj więcej

Ataki paniki – strach ma wielkie oczy

Twoje serce bije mocniej, masz zawroty głowy i uczucie odrealnienia? To może być atak paniki! Dowiedz się więcej o jego przyczynach i formach leczenia
Czytaj więcej

Badanie EEG w psychiatrii – kiedy je wykonać i co można nim zbadać?

Opisując badania EEG i czytając skierowania od psychiatrów widzę, że niektórzy z Was muszą mieć  niejasności, do czego to badan...
Czytaj więcej

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
Czytaj więcej