dr hab. n. med.

Krzysztof Szczałuba

dr hab. n. med.  Krzysztof Szczałuba
dr hab. n. med. Krzysztof Szczałuba
Konsultant Kliniczny
Specjalista w zakresie genetyki klinicznej. Jego zdaniem opieka skuteczna to opieka lekarzy i terapeutów licznych specjalności skoordynowana właśnie w osobie genetyka.
W roku 1998 ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, w latach 1999-2001 odbył staż podyplomowy na Uniwersytecie w Cincinnati w USA. W latach 2001-2012 pracował jako adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), a także konsultant w oddziałach Szpitala Pediatrycznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, gdzie prowadzi Poradnię Genetyczną.

Zainteresowania naukowe Krzysztofa Szczałuby ogniskują się głównie wokół zagadnień neurorozwojowych, w szczególności patogenezy niepełnosprawności intelektualnej, padaczki, autyzmu i wad rozwojowych OUN. Jest autorem ponad 60 publikacji znajdujących się na liście IF oraz wielu prac kazuistycznych i doniesień zjazdowych. Dr Krzysztof Szczałuba czynnie angażuje się w wielospecjalistyczną opiekę nad dziećmi z zespołami genetycznie uwarunkowanymi.

W CTP Neurosphera

  • Konsultuje dzieci i dorosłych w zakresie genetyki
Blog Neurosphera

Sprawdź nasz Blog

Zobacz wszystkie wpisy

ADHD i alkohol – poprawia samopoczucie, ale czy na pewno idą w parze?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to neurobiologiczne zaburzenie, które wiąże się z trudnościami w...
Czytaj więcej

Ataki paniki – strach ma wielkie oczy

Twoje serce bije mocniej, masz zawroty głowy i uczucie odrealnienia? To może być atak paniki! Dowiedz się więcej o jego przyczynach i formach leczenia
Czytaj więcej

Badanie EEG w psychiatrii – kiedy je wykonać i co można nim zbadać?

Opisując badania EEG i czytając skierowania od psychiatrów widzę, że niektórzy z Was muszą mieć  niejasności, do czego to badan...
Czytaj więcej

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
Czytaj więcej