Diagnostyka chorób otępiennych

Choroby otępienne stanowią poważny problem zdrowotny, charakteryzujący się stopniowym upośledzeniem funkcji poznawczych. Objawy obejmują problemy z pamięcią, funkcjami wykonawczymi, mową oraz zdolnościami społecznymi. Te schorzenia są spowodowane zmianami neurodegeneracyjnymi w mózgu i mogą być wynikiem różnych chorób, takich jak choroba Alzheimera czy otępienie czołowo-skroniowe. Diagnoza opiera się na ocenie neuropsychologicznej oraz ocenie zdolności pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w codziennych czynnościach.

Najczęściej występujące formy chorób otępiennych to:

  • Choroba Alzheimera: Stanowi najczęstszą przyczynę otępienia i obejmuje około 60-80% przypadków. Charakteryzuje się gromadzeniem się w mózgu blaszek amyloidowych i splątków neurofibrylarnych, co prowadzi do śmierci komórek nerwowych i pogorszenia funkcji poznawczych.
  • Niedokrwienne otępienie naczyniowe: Objawy wynikają z licznych małych zawałów tkanki mózgowej i obecnych w niej lakun i zmian o charakterze leukoarajozy. Nazywana jest też demencją wielozawałową. Charakteryzuje się nagłym początkiem i skokowym pogarszaniem się funkcjonowania poznawczego.
  • Otępienie czołowo-skroniowe (FTD): Jest to rzadka forma otępienia, w której główne obszary mózgu, takie jak płaty czołowe i skroniowe, ulegają degeneracji. FTD, w zależności od typu, manifestuje się zmianami w zachowaniu, emocjonalności oraz funkcjonowania społecznego, ale też utratą zdobytej wiedzy o świecie albo zaburzeniami językowymi (afazja pierwotna postępująca).
  • Choroba Parkinsona z otępieniem (PDD): Pacjenci z chorobą Parkinsona mogą w późniejszych stadiach rozwoju schorzenia doświadczać dodatkowych objawów otępiennych. PDD charakteryzuje się obecnością objawów parkinsonowskich wraz z upośledzeniem funkcji poznawczych, a szczególnie funkcji wykonawczych oraz kontroli ekspresji emocjonalnej.
  • Otępienie z ciałami Lewy’ego (LBD): Jest to schorzenie, w którym obserwuje się gromadzenie się tzw. ciałek Lewy’ego w mózgu. Objawy LBD mogą obejmować zaburzenia snu, omamy wzrokowe, parkinsonizm oraz upośledzenie funkcji poznawczych, szczególnie procesów uwagowych i funkcji wykonawczych.
  • Choroba Huntingtona: To dziedziczna choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do postępującej degeneracji komórek nerwowych, głównie w obszarze jądra ogoniastego. Początkowo objawia się ruchowymi trudnościami, a następnie dochodzi do upośledzenia funkcji poznawczych, szczególnie funkcji wykonawczych, pamięci krótkotrwałej i kontroli emocji.

    Rozpoznanie chorób otępiennych opiera się na kompleksowej ocenie klinicznej, w tym diagnozie neuropsychologicznej, badaniach obrazowych mózgu oraz wykluczeniu innych potencjalnych przyczyn objawów. Wczesna diagnoza i odpowiednie planowanie opieki są kluczowe w zarządzaniu tymi schorzeniami, aby zapewnić pacjentom jak najwyższą jakość życia. Dodatkowo, badania nad terapiami oraz strategiami opóźniającymi postęp schorzeń neurodegeneracyjnych są obszarem intensywnych badań naukowych.

Jak umówić się na konsultację i rozpocząć proces diagnozy?

Zadzwoń do nas! 📞 609 463 191

Nasi specjaliści