Diagnostyka chorób otępiennych

Choroby otępienne stanowią poważny problem zdrowotny, charakteryzujący się stopniowym upośledzeniem funkcji poznawczych. Objawy obejmują problemy z pamięcią, funkcjami wykonawczymi, mową oraz zdolnościami społecznymi. Te schorzenia są spowodowane zmianami neurodegeneracyjnymi w mózgu i mogą być wynikiem różnych chorób, takich jak choroba Alzheimera czy otępienie czołowo-skroniowe. Diagnoza opiera się na ocenie neuropsychologicznej oraz ocenie zdolności pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w codziennych czynnościach.

Najczęściej występujące formy chorób otępiennych to:

  • Choroba Alzheimera: Stanowi najczęstszą przyczynę otępienia i obejmuje około 60-80% przypadków. Charakteryzuje się gromadzeniem się w mózgu blaszek amyloidowych i splątków neurofibrylarnych, co prowadzi do śmierci komórek nerwowych i pogorszenia funkcji poznawczych.
  • Niedokrwienne otępienie naczyniowe: Objawy wynikają z licznych małych zawałów tkanki mózgowej i obecnych w niej lakun i zmian o charakterze leukoarajozy. Nazywana jest też demencją wielozawałową. Charakteryzuje się nagłym początkiem i skokowym pogarszaniem się funkcjonowania poznawczego.
  • Otępienie czołowo-skroniowe (FTD): Jest to rzadka forma otępienia, w której główne obszary mózgu, takie jak płaty czołowe i skroniowe, ulegają degeneracji. FTD, w zależności od typu, manifestuje się zmianami w zachowaniu, emocjonalności oraz funkcjonowania społecznego, ale też utratą zdobytej wiedzy o świecie albo zaburzeniami językowymi (afazja pierwotna postępująca).
  • Choroba Parkinsona z otępieniem (PDD): Pacjenci z chorobą Parkinsona mogą w późniejszych stadiach rozwoju schorzenia doświadczać dodatkowych objawów otępiennych. PDD charakteryzuje się obecnością objawów parkinsonowskich wraz z upośledzeniem funkcji poznawczych, a szczególnie funkcji wykonawczych oraz kontroli ekspresji emocjonalnej.
  • Otępienie z ciałami Lewy’ego (LBD): Jest to schorzenie, w którym obserwuje się gromadzenie się tzw. ciałek Lewy’ego w mózgu. Objawy LBD mogą obejmować zaburzenia snu, omamy wzrokowe, parkinsonizm oraz upośledzenie funkcji poznawczych, szczególnie procesów uwagowych i funkcji wykonawczych.
  • Choroba Huntingtona: To dziedziczna choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do postępującej degeneracji komórek nerwowych, głównie w obszarze jądra ogoniastego. Początkowo objawia się ruchowymi trudnościami, a następnie dochodzi do upośledzenia funkcji poznawczych, szczególnie funkcji wykonawczych, pamięci krótkotrwałej i kontroli emocji.

    Rozpoznanie chorób otępiennych opiera się na kompleksowej ocenie klinicznej, w tym diagnozie neuropsychologicznej, badaniach obrazowych mózgu oraz wykluczeniu innych potencjalnych przyczyn objawów. Wczesna diagnoza i odpowiednie planowanie opieki są kluczowe w zarządzaniu tymi schorzeniami, aby zapewnić pacjentom jak najwyższą jakość życia. Dodatkowo, badania nad terapiami oraz strategiami opóźniającymi postęp schorzeń neurodegeneracyjnych są obszarem intensywnych badań naukowych.

Nasi specjaliści

Sprawdź inne nasze usługi

Diagnostyka ADHD u dorosłych

Zobacz szczegóły

Konsultacja neuropsychologiczna

Zobacz szczegóły

Test osobowości MMPI-2

Zobacz szczegóły

Uwaga! Zmieniamy adres oddziału w Warszawie. Od 1 lipca zapraszamy na ul. Taneczną 30 (Ursynów) w Warszawie.