Test osobowości MMPI-2

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA, 2013, wyd. pol. 2018) osobowość należy rozumieć jako wzorzec postrzegania, odnoszenia się oraz myślenia o świecie i sobie. Zadaniem prawidłowo funkcjonującej osobowości jest utrzymanie pozytywnego obrazu siebie i adekwatnych granic, decydowania o swoich działaniach w realizacji celów krótko- i długoterminowych, rozumienie i uwzględnianie perspektywy innych ludzi i zdolność tworzenia więzi międzyludzkich opartych na wzajemności.

Dajemy możliwość przeprowadzenia diagnozy zaburzeń osobowości za pomocą najobszerniejszego i najbardziej uniwersalnego narzędzia oceny klinicznej, dostępnego w Polsce – Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości (pełna adaptacja MMPI-2 została wydana w 2012).

 

 • Test zawiera dziesięć skal kontrolnych, dzięki którym można opisać wiarygodność uzyskanego profilu
  wyników i uzasadnić ich kliniczną interpretację.
 • Skale kontrolne mogą również informować diagnostę o motywacji osoby badanej, jej poziomu przystosowania oraz o ewentualnych mechanizmach obronnych. Sam test zawiera główne skale kliniczne, ale też skale dodatkowe i treściowe, co umożliwia uzyskanie szerszego obrazu funkcjonowania osoby badanej.
 • Inwentarz MMPI-2 generuje wyniki, które mogą wskazywać na brak lub nieznaczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu osobowościowym, ale też na zauważalne nieprawidłowości, szczególnie wyróżnione cechy utrudniające osobie badanej zaspokajanie jej istotnych potrzeb, wyznaczania i realizacji celów przy zachowanej jednocześnie zdolności do refleksji i kontroli.
 • Diagnozowane nieprawidłowości mogą się okazać również bardziej znaczące, nawet do skrajnego stopnia, uniemożliwiającego samodzielne funkcjonowanie i pełnienie ról społecznych.

 

Sam inwentarz może być stosowany w klinicznym opisie problemów osobowości, ale też może być przydatny w celu identyfikowania osób nieprzystosowanych do pełnienie określonej funkcji zawodowej.

 

 • Można go używać w diagnozie osób dorosłych, które osiągnęły co najmniej 6 lat edukacji
  formalnej.
 • Test należy przeprowadzić pod nadzorem psychologa.
 • Na samo przeprowadzenie testu, jego wypełnianie, należy przeznaczyć ok. 90 minut.
 • Wypełniając test, należy odnieść się do 567 stwierdzeń, zaznaczając odpowiedzi PRAWDA/FAŁSZ.
 • Samo wypełnienie testu powinno być poprzedzone spotkaniem, ok. 50 minut, w celu zebrania danych z wywiadu oraz przedstawienia osobie badanej testu.

 

W ciągu tygodnia, po zakończonej wizycie z wypełnieniem testu, osoba badana uzyska
raport podsumowujący uzyskane wyniki.
 

Sprawdź inne nasze usługi

Diagnostyka padaczki u dzieci

Zobacz szczegóły

Diagnostyka padaczki u dorosłych

Zobacz szczegóły

Konsultacja neurologiczna dla dorosłych

Zobacz szczegóły