Autotest

Prosimy o wypełnienie poniższego testu. Jego wynik pomoże nam wstępnie określić występujący u pacjenta problem kliniczny, ocenić ewentualne wskazanie do wizyty konsultacyjnej oraz wskazać specjalistę, do którego zalecamy się zgłosić celem diagnostyki, rozpoznania i terapii.
Pacjent, którego dotyczy ten test to: