Słowniczek

Słowniczek

Słowniczek

Choroba zakaźna najczęściej o podłożu wirusowym lub bakteryjnym. Jednym z powikłań może być padaczka.

Stan zapalny tkanek mózgowych.

Trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej spowodowane wylewem krwi do mózgu lub zahamowaniem dopływu krwi.

Przeciągające się napady, zwykle toniczno-kloniczne lub nieświadomości. Każdy napad trwający dłużej niż 10 minut wymaga interwencji lekarskiej.

Odporność danej osoby na pobudzenie wywołujące napad padaczkowy. Pacjenci z niskim progiem są bardziej podatni na napady.

Napady będące skutkiem urazu głowy. Na długo przed wystąpieniem napadów mogą pojawić się zmiany w zapisie EEG zwiastujące padaczkę.

Padaczka z napadami sprowokowanymi przez migające światło.

Padaczka o nieznanym pochodzeniu.

Padaczka o nieznanej przyczynie.

Dawniej nazywane grand mal. To napady podczas których dochodzi do utraty świadomości, skurczu mięśni, czasem ślinotoku.

Aktualnie nazywane napadami częściowymi. Zaczynają się od wyładowań lokalizowanych w pewnej części mózgu, tzn. ognisku padaczkowym; w Międzynarodowej Klasyfikacji Napadów Padaczkowych oznaczane są cyfrą I.

Uogólnione napady charakteryzujące się krótkimi i gwałtownymi skurczami całego ciała lub pewnych jego części.

Czytaj więcej: Napady miokloniczne – przyczyny, objawy, leczenie

Inaczej astatyczne lub upadku, podczas których dochodzi do atonii, czyli nagłej utraty napięcia mięśni (chory osuwa się na ziemię). Napady trwają zwykle bardzo krótko, nierzadko chorzy wstają natychmiast po upadku.

Leki, które zapobiegają samorzutnym wyładowaniom w neuronach i nie dopuszczają do pojawienia się napadów.

Wysokotłuszczowa dieta wspomagająca leczenie padaczki u dzieci.

Czytaj więcej: Dieta ketogenna w leczeniu padaczki

Badanie elektroencefalograficzne. Nieinwazyjny pomiar aktywności bioelektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni głowy.

Czytaj więcej: Badanie EEG (elektroencefalografia) – co to jest i jak pomaga w diagnostyce padaczki

Sytuacja, w której dochodzi do zaburzeń świadomości. Charakterystyczny jest zanik świadomości chorego, który nie wie, co się dzieje wokół niego, a także brak możliwości podjęcia jakiejkolwiek reakcji. Chory najczęściej nie upada i ma otwarte oczy.

Zaciskanie zębów częściowe lub całkowite. Oznacza brak możliwości otwarcia jamy ustnej z powodu skurczu mięśni stawu skroniowo-żuchwowego.

Choroba ośrodkowego układu nerwowego charakteryzująca się uszkodzeniami osłonek wokół wypustek nerwowych. Jej objawy i przebieg mogą być bardzo różne, tak samo, jak jej leczenie.

Zasinienie skóry będące następstwem niedostatecznego wiązania się tlenu z hemoglobiną w płucach.

Oznacza reakcję zniknięcia czynności podstawowej, rejestrowanej przy oczach zamkniętych.

Dzień osób chorych na padaczkę. Obchodzimy go 26 marca.

Rodzaj padaczki, w której występują napady polegające na wzmożonym napięciu mięśni, zwane napadami tonicznymi.

Sytuacja, w której przyczyną napadów padaczkowych są nieprawidłowości w strukturze mózgu, zaburzenia metaboliczne lub wada genetyczna.

Rodzaj padaczki, w której napady występują podczas snu.

Padaczka to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Z definicji jest więc chorobą neurologiczną.

Padaczka taka nie występuje. Zaburzenia nerwicowe oraz silny stres powodować mogą napady rzekomopadaczkowe.

Padaczka taka nie występuje. W przeszłości stare monitory komputerów o niskiej częstotliwości odświeżania mogły prowokować u niektórych osób napady padaczkowe.

Rodzaj padaczki, której przyczyną są nieprawidłowe geny.

Padaczka, w której ognisko wyładowań elektrycznych umiejscowione jest w płacie czołowym.

Padaczka taka nie występuje. Chorobie cukrzycowej mogą towarzyszyć drgawki.

Błędne określenie napadów padaczkowych objawiających się nudnościami lub dyskomfortem w jamie brzusznej.

Niewydolność serca polegająca na niezdolności dostarczenia odpowiedniej ilości krwi do narządów organizmu. Nie jest związana z padaczką.

Badanie umożliwiające obrazowanie struktury i funkcji mózgu. Może to być np. tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.

Inaczej światłowstręt. To sytuacja, w której bodźce o normalnym nasileniu powodują dyskomfort lub ból oczu.

Zaburzenie snu przejawiające się chodzeniem lub wykonywaniem złożonych czynności podczas snu.

Obfite krwawienie do przestrzeni okalającej mózg pod oponą pajęczynówki.

Rodzaj obfitego krwawienia spowodowanego wylewem krwi poza obręb naczynia krwionośnego na skutek przerwania ciągłości jego ściany.

Epilepsja taka nie występuje. Wyróżniamy natomiast epilepsję fotowrażliwą. To rodzaj padaczki, w której bodźce świetlne – najczęściej mrugające światło – powodują napady padaczkowe.

Dietą zalecaną przy występowaniu padaczki jest dieta zbilansowana, bogata w witaminy i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. W przypadku padaczki lekoopornej najlepsza jest dieta ketogeniczna, która wymaga specjalnego nadzoru dietetyka.

Choroby, w których dochodzi do uszkodzenia osłonki mielinowej chroniącej wypustki komórek nerwowych. Najczęstszą i najbardziej znaną z nich jest stwardnienie rozsiane.

Nienowotworowe zmiany naczyniowe, które spowodowane są nieprawidłowym ukształtowaniem naczyń krwionośnych.

Odczucia i objawy wyładowań elektrycznych w małym fragmencie mózgu, rozchodzących się na sąsiednie okolice. Uznawane są za tzw. mały napad poprzedzający duży napad padaczkowy.

Niepadaczkowe, łagodne i przemijające zaburzenie napadowe. Charakteryzują się wystąpieniem bezruchu spowodowanego bodźcem zewnętrznym. Towarzyszą mu obniżenie napięcia mięśniowego oraz utrata przytomności. Napady pojawiają się w drugim półroczu życia i zanikają samoistnie do 6 roku życia.

Wyróżniamy 3 rodzaje bezdechu afektywnego:

 1. Napady sinicze (występują częściej) – bezdech, zasinienie wokół ust, płacz i utrata przytomności dziecka.
 2. Napady blade – nagłe zblednięcie bez powodu, bezdech, utrata przytomności. W trakcie napadu może nie występować płacz, ale dojść może do zaburzeń rytmu serca.
 3. Napady mieszane

W większości przypadków dziecko samo odzyskuje przytomność po kilku sekundach. Jeżeli napad przedłuża się, mogą wystąpić drgawki

Czytaj więcej: Niepadaczkowe zaburzenia napadowe u dzieci

Jeśli nie znalazłeś szukanego słowa, napisz do nas

Formularz kontaktowy

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Administratorem danych osobowych jest Neurosphera Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 133 w Warszawie. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z polityką prywatności.

  Blog O Padaczce

  Zajrzyj do naszego bloga

  Zobacz wszystkie wpisy

  CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
  Czytaj więcej

  Padaczka pourazowa

  Padaczka pourazowa, znana również jako padaczka poprzetoczeniowa, to forma padaczki, która rozwija się u osób po przejściu uraz...
  Czytaj więcej

  Co to jest lekooporność i czy da się ją wyleczyć?

  Lekooporność (ang. drug resistance) to zjawisko, w którym organizm lub choroba staje się odporna na działanie leków, które pier...
  Czytaj więcej

  Czy chorzy na padaczkę mogą wykonywać tatuaże?

  Padaczka to choroba neurologiczna charakteryzująca się nawracającymi napadami padaczkowymi, które mogą wpływać na zdolność do w...
  Czytaj więcej