ADHD i alkohol – poprawia samopoczucie, ale czy na pewno idą w parze?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to neurobiologiczne zaburzenie, które wiąże się z trudnościami w koncentracji, nadmierną impulsywnością i zwiększoną aktywnością. Osoby z ADHD często mają problemy w codziennych zadaniach, relacjach międzyludzkich, co może przejawiać się w funkcjonowaniu szkolnym czy też zawodowym  Jednak istnieje jeden czynnik, który może znacząco wpływać na ich zdrowie i dobre samopoczucie – alkohol.

Spożywanie alkoholu przez osoby z ADHD może mieć negatywne skutki zarówno na krótką, jak i długą metę. Istnieje kilka powodów, dla których osoby z ADHD mogą być bardziej podatne na problemy związane z alkoholem.

Samoleczenie to jeden z tych powodów. Czasami ludzie z ADHD próbują złagodzić swoje objawy za pomocą alkoholu. Początkowo może się wydawać, że alkohol pomaga w kontrolowaniu nadmiernego pobudzenia czy trudnościami w koncentracji, ale to tylko chwilowe rozwiązanie. Długotrwałe używanie alkoholu może prowadzić do uzależnienia, pogorszenia objawów ADHD i nasilenia innych problemów zdrowotnych.

Osoby z ADHD są bardziej narażone na rozwinięcie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu. Jest to związane z neurobiologicznymi czynnikami, które wpływają na ich podatność na impulsywność i nagradzanie. Kontrolowanie spożycia alkoholu może być trudne dla osób z ADHD, co zwiększa ryzyko nadużywania i uzależnienia.

Ważnym aspektem jest również interakcja alkoholu z lekami. Wielu ludzi z ADHD przyjmuje leki na receptę, takie jak stymulanty, aby zarządzać swoimi objawami. Picie alkoholu w połączeniu z tymi lekami może prowadzić do niebezpiecznych interakcji. Alkohol może zmniejszać skuteczność leków, wpływać na ich metabolizm i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Nie można także zapominać o wpływie alkoholu na zdrowie psychiczne. ADHD często współistnieje z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęki czy zaburzenia kontroli impulsów. Spożywanie alkoholu może nasilać te problemy, prowadząc do nasilenia objawów depresji, zwiększenia lęku lub impulsywnego zachowania.

W świetle tych informacji, osoby z ADHD powinny być świadome ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu i rozważyć podejście odpowiedzialne i umiarkowane. Ważne jest konsultowanie się z lekarzem w przypadku rozważanego spożycia alkoholu oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących ograniczenia ilości spożywanego alkoholu. Osoby z ADHD powinny unikać jednoczesnego picia alkoholu i przyjmowania leków oraz szukać wsparcia terapeutycznego w przypadku trudności z kontrolowaniem spożycia alkoholu.

Zatem spożywanie alkoholu przez osoby z ADHD może mieć negatywne konsekwencje dla ich zdrowia i dobrostanu. Dlatego ważne jest, aby podejść do alkoholu odpowiedzialnie, świadomie i umiarkowanie, dbając o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Tekst merytorycznie sprawdzony przez: Bartka Swebodzinskiego

Blog Neurosphera

Sprawdź nasz Blog

Zobacz wszystkie wpisy

ADHD i alkohol – poprawia samopoczucie, ale czy na pewno idą w parze?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to neurobiologiczne zaburzenie, które wiąże się z trudnościami w...
Czytaj więcej

Ataki paniki – strach ma wielkie oczy

Twoje serce bije mocniej, masz zawroty głowy i uczucie odrealnienia? To może być atak paniki! Dowiedz się więcej o jego przyczynach i formach leczenia
Czytaj więcej

Badanie EEG w psychiatrii – kiedy je wykonać i co można nim zbadać?

Opisując badania EEG i czytając skierowania od psychiatrów widzę, że niektórzy z Was muszą mieć  niejasności, do czego to badan...
Czytaj więcej

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
Czytaj więcej