CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zaburzenia, które wpływają na funkcjonowanie uwagi, impulsywności oraz aktywności motorycznej. Choć ADHD jest częściej diagnozowane u dzieci, to AADHD odnosi się do dorosłych, którzy nadal doświadczają objawów związanych z tym zaburzeniem.

Objawy ADHD u dzieci:

  1. Trudności z koncentracją: Dzieci z ADHD mają trudności z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu, łatwo się rozpraszają i mają problemy z dokończeniem rozpoczętych czynności. Mogą wydawać się roztrzepane i często gubią przedmioty.
  2. Nadmierna aktywność: Dzieci z ADHD są często niespokojne i mają nadmierną aktywność motoryczną. W trakcie zajęć szkolnych mogą wiercić się na miejscu, wstawać bez zgody, biegać czy wspinać się na meble.
  3. Impulsywność: Dzieci z ADHD często działają bez zastanowienia. Mogą przerywać innym w trakcie rozmowy, mówić zanim skończą myśl, łamać zasady i być niecierpliwe. Mają trudności z oczekiwaniem na swoją kolej.

Objawy ADHD u dorosłych (AADHD):

  1. Trudności z organizacją: Osoby dorosłe z AADHD mogą mieć problemy z organizacją czasu i zadań. Trudno im zaczynać i kończyć projekty, planować i utrzymywać porządek. Mogą mieć trudności z zarządzaniem obowiązkami domowymi czy pracą.
  2. Niedocenianie czasu: Osoby z AADHD często mają trudności z oszacowaniem czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Mogą być spóźnione na spotkania, zaniedbywać terminy i mieć trudności z przestrzeganiem harmonogramu.
  3. Trudności interpersonalne: Osoby z AADHD mogą mieć trudności w utrzymaniu bliskich relacji. Mogą być niespokojne, impulsywne i mieć trudności z uwzględnianiem perspektywy innych osób. Często mogą wydawać się zapominalskie lub niezainteresowane.
  4. Trudności emocjonalne: Osoby dorosłe z AADHD mogą mieć skłonność do zmian nastrojów, frustracji i trudności w kontrolowaniu emocji. Mogą doświadczać silnych reakcji na stresowe sytuacje.

Ważne jest zrozumienie, że objawy ADHD/AADHD mogą mieć różne nasilenie u różnych jednostek. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego diagnozę powinien postawić wykwalifikowany specjalista, na podstawie dokładnej oceny objawów i historii pacjenta.

Przyczyny ADHD/AADHD nie są w pełni poznane, ale wiadomo, że za te zaburzenia odpowiada kombinacja czynników genetycznych, neurologicznych i środowiskowych. Niektóre badania sugerują, że niedobory neuroprzekaźników, takich jak dopamina i noradrenalina, mogą wpływać na rozwój ADHD/AADHD.

Psychologiczny aspekt ADHD/AADHD koncentruje się na terapii behawioralnej, która pomaga osobom z tym zaburzeniem w rozwijaniu strategii radzenia sobie z trudnościami z koncentracją, organizacją czasu i kontrolą impulsów. Terapia behawioralna może również pomóc w zarządzaniu stresem i emocjami związanymi z ADHD/AADHD.

Natomiast neurologiczny aspekt ADHD/AADHD wiąże się z badaniem neuroprzekaźników i ich roli w regulacji uwagi, impulsywności i aktywności motorycznej. Badania sugerują, że niedobór neuroprzekaźników, takich jak dopamina i noradrenalina, może przyczyniać się do objawów ADHD/AADHD. Leki stosowane w leczeniu farmakologicznym regulują te neuroprzekaźniki, co pomaga w kontrolowaniu objawów.

Ważne jest również wspieranie osób z ADHD/AADHD poprzez tworzenie struktur i rutyn, dając im jasne instrukcje i zadania, a także umożliwiając im przerwy i okazje do rozładowania nadmiaru energii. Wsparcie rodzinne, edukacyjne i społeczne odgrywa kluczową rolę w pomaganiu osobom z ADHD/AADHD w radzeniu sobie z wyzwaniami i osiąganiu sukcesów.

Podsumowując, ADHD i AADHD to neurologiczne zaburzenia, które wpływają na uwagę, impulsywność i aktywność motoryczną. Leczenie obejmuje zarówno aspekt psychologiczny, który koncentruje się na terapii behawioralnej, jak i aspekt neurologiczny, który dotyczy regulacji neuroprzekaźników. Ważne jest, aby zapewnić wsparcie i zrozumienie osobom z ADHD/AADHD, aby mogły skutecznie radzić sobie z wyzwaniami i osiągać pełny potencjał.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ŻEBY OTRZYMAĆ PROPOZYCJĘ PAKIETU DIAGNOSTYKI ADHD

? ? ? 609 463 191

Blog Neurosphera

Sprawdź nasz Blog

Zobacz wszystkie wpisy

ADHD i alkohol – poprawia samopoczucie, ale czy na pewno idą w parze?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to neurobiologiczne zaburzenie, które wiąże się z trudnościami w...
Czytaj więcej

Ataki paniki – strach ma wielkie oczy

Twoje serce bije mocniej, masz zawroty głowy i uczucie odrealnienia? To może być atak paniki! Dowiedz się więcej o jego przyczynach i formach leczenia
Czytaj więcej

Badanie EEG w psychiatrii – kiedy je wykonać i co można nim zbadać?

Opisując badania EEG i czytając skierowania od psychiatrów widzę, że niektórzy z Was muszą mieć  niejasności, do czego to badan...
Czytaj więcej

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
Czytaj więcej

Uwaga! Zmieniamy adres oddziału w Warszawie. Od 1 lipca zapraszamy na ul. Taneczną 30 (Ursynów) w Warszawie.