CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zaburzenia, które wpływają na funkcjonowanie uwagi, impulsywności oraz aktywności motorycznej. Choć ADHD jest częściej diagnozowane u dzieci, to AADHD odnosi się do dorosłych, którzy nadal doświadczają objawów związanych z tym zaburzeniem.

Objawy ADHD u dzieci:

  1. Trudności z koncentracją: Dzieci z ADHD mają trudności z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu, łatwo się rozpraszają i mają problemy z dokończeniem rozpoczętych czynności. Mogą wydawać się roztrzepane i często gubią przedmioty.
  2. Nadmierna aktywność: Dzieci z ADHD są często niespokojne i mają nadmierną aktywność motoryczną. W trakcie zajęć szkolnych mogą wiercić się na miejscu, wstawać bez zgody, biegać czy wspinać się na meble.
  3. Impulsywność: Dzieci z ADHD często działają bez zastanowienia. Mogą przerywać innym w trakcie rozmowy, mówić zanim skończą myśl, łamać zasady i być niecierpliwe. Mają trudności z oczekiwaniem na swoją kolej.

Objawy ADHD u dorosłych (AADHD):

  1. Trudności z organizacją: Osoby dorosłe z AADHD mogą mieć problemy z organizacją czasu i zadań. Trudno im zaczynać i kończyć projekty, planować i utrzymywać porządek. Mogą mieć trudności z zarządzaniem obowiązkami domowymi czy pracą.
  2. Niedocenianie czasu: Osoby z AADHD często mają trudności z oszacowaniem czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Mogą być spóźnione na spotkania, zaniedbywać terminy i mieć trudności z przestrzeganiem harmonogramu.
  3. Trudności interpersonalne: Osoby z AADHD mogą mieć trudności w utrzymaniu bliskich relacji. Mogą być niespokojne, impulsywne i mieć trudności z uwzględnianiem perspektywy innych osób. Często mogą wydawać się zapominalskie lub niezainteresowane.
  4. Trudności emocjonalne: Osoby dorosłe z AADHD mogą mieć skłonność do zmian nastrojów, frustracji i trudności w kontrolowaniu emocji. Mogą doświadczać silnych reakcji na stresowe sytuacje.

Ważne jest zrozumienie, że objawy ADHD/AADHD mogą mieć różne nasilenie u różnych jednostek. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego diagnozę powinien postawić wykwalifikowany specjalista, na podstawie dokładnej oceny objawów i historii pacjenta.

Przyczyny ADHD/AADHD nie są w pełni poznane, ale wiadomo, że za te zaburzenia odpowiada kombinacja czynników genetycznych, neurologicznych i środowiskowych. Niektóre badania sugerują, że niedobory neuroprzekaźników, takich jak dopamina i noradrenalina, mogą wpływać na rozwój ADHD/AADHD.

Psychologiczny aspekt ADHD/AADHD koncentruje się na terapii behawioralnej, która pomaga osobom z tym zaburzeniem w rozwijaniu strategii radzenia sobie z trudnościami z koncentracją, organizacją czasu i kontrolą impulsów. Terapia behawioralna może również pomóc w zarządzaniu stresem i emocjami związanymi z ADHD/AADHD.

Natomiast neurologiczny aspekt ADHD/AADHD wiąże się z badaniem neuroprzekaźników i ich roli w regulacji uwagi, impulsywności i aktywności motorycznej. Badania sugerują, że niedobór neuroprzekaźników, takich jak dopamina i noradrenalina, może przyczyniać się do objawów ADHD/AADHD. Leki stosowane w leczeniu farmakologicznym regulują te neuroprzekaźniki, co pomaga w kontrolowaniu objawów.

Ważne jest również wspieranie osób z ADHD/AADHD poprzez tworzenie struktur i rutyn, dając im jasne instrukcje i zadania, a także umożliwiając im przerwy i okazje do rozładowania nadmiaru energii. Wsparcie rodzinne, edukacyjne i społeczne odgrywa kluczową rolę w pomaganiu osobom z ADHD/AADHD w radzeniu sobie z wyzwaniami i osiąganiu sukcesów.

Podsumowując, ADHD i AADHD to neurologiczne zaburzenia, które wpływają na uwagę, impulsywność i aktywność motoryczną. Leczenie obejmuje zarówno aspekt psychologiczny, który koncentruje się na terapii behawioralnej, jak i aspekt neurologiczny, który dotyczy regulacji neuroprzekaźników. Ważne jest, aby zapewnić wsparcie i zrozumienie osobom z ADHD/AADHD, aby mogły skutecznie radzić sobie z wyzwaniami i osiągać pełny potencjał.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ŻEBY OTRZYMAĆ PROPOZYCJĘ PAKIETU DIAGNOSTYKI ADHD

📞 📞 📞 609 463 191

Blog O Padaczce

Zajrzyj do naszego bloga

Zobacz wszystkie wpisy

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
Czytaj więcej

Padaczka pourazowa

Padaczka pourazowa, znana również jako padaczka poprzetoczeniowa, to forma padaczki, która rozwija się u osób po przejściu uraz...
Czytaj więcej

Co to jest lekooporność i czy da się ją wyleczyć?

Lekooporność (ang. drug resistance) to zjawisko, w którym organizm lub choroba staje się odporna na działanie leków, które pier...
Czytaj więcej

Czy chorzy na padaczkę mogą wykonywać tatuaże?

Padaczka to choroba neurologiczna charakteryzująca się nawracającymi napadami padaczkowymi, które mogą wpływać na zdolność do w...
Czytaj więcej