Szkolenia

Kariera w Neurospherze wiąże się z nieustannym wsparciem rozwoju wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów. W tym celu przygotowaliśmy system szkoleń, certyfikacji i form nauczania oraz egzaminacji, opracowany przez Medyczną Radę Kliniczną i Naukową NEUROSPHERA.
Sprawdź, jak możesz rozwijać swoją wiedzę!

Szkolenia

Kurs podstawowej wiedzy dla lekarzy chcących szkolić się w Neurospherze pod kątem pracy w strukturach Centrum.
Czas trwania: 5 dni roboczych, po 8h w sumie 40 h szkolenia.
Opłata: 1000 zł za 1h, 40 000 zł cały kurs, zniżka dla kandydatów Neurosphery 400 zł.
Opłata jest zabezpieczeniem inwestycyjnym w razie niepodjęcia pracy w Neurospherze.

Kurs wewnętrzny z epileptologii Neurosphery. Kurs przeznaczony jest dla pracowników Neurosphery z podpisaną umową: Specjalista Kliniczny Neurosphery, Specjalista kliniczny i naukowy Neurosphery, opcjonalnie dla rezydentów z zaawansowanym stażem Neurosphery. Program kursu jest zmienny, organizowany każdorazowo dla wybranych osób i z wybranej tematyki. Kurs obejmuje wszystkie elementy kursu podstawowego w rozwinięciu tematycznym i merytorycznym.
Opłata: 1600 zł za 1h, 64 000 zł cały kurs, zniżka dla kandydatów Neurosphery 640 zł.
Opłata jest zabezpieczeniem inwestycyjnym w razie niepodjęcia pracy w Neurospherze.

Kurs podstawowej wiedzy z zakresu EEG i innych ważnych technik neurofizjologii klinicznej.
Czas trwania: 3 dni robocze, po 8h w sumie 24 h szkolenia.
Opłata: 800 zł za 1h, 19 200 zł cały kurs, zniżka dla kandydatów Neurosphery 192 zł.
Opłata jest zabezpieczeniem inwestycyjnym w razie niepodjęcia pracy w Neurospherze.

Kurs wewnętrzny z Neurofizjologii Klinicznej Neuropsphery. Przeznaczony jest dla pracowników Neurosphery z podpisaną umową: Specjalista Kliniczny Neurosphery, Specjalista Kliniczny i Naukowy Neurosphery, opcjonalnie dla rezydentów z zaawansowanym stażem Neurosphery. Program kursu zmienny, organizowany każdorazowo dla wybranych osób i z wybranej tematyki. Kurs obejmuje wszystkie elementy kursu podstawowego w rozwinięciu tematycznym i merytorycznym.
Opłata: 31 200 zł cały kurs, zniżka dla kandydatów Neurosphery 312 zł.

Kurs wewnętrzny i seminaria z Neurocybernetyki Neurosphery. Przeznaczony jest dla pracowników Neurosphery z podpisaną umową: Specjalista Kliniczny Neurosphery, Specjalista Kliniczny i Naukowy Neurosphery, opcjonalnie dla rezydentów z zaawansowanym stażem Neurosphery. Program kursu zmienny, organizowany każdorazowo dla wybranych osób i z wybranej tematyki. Obejmuje bieżące zagadnienia związane z systemem Neuroterminal, Ictal, AI, BigData, Biosensorami (KOMETA, SENSE, NERVE) oraz z planami badawczymi i rozwojowymi w Neurospherze.
Opłata: 12 000 zł cały kurs, zniżka dla kandydatów Neurosphery 120 zł.

Cennik

Kurs podstawowy z Epileptologii Neurosphery (E1)

  • 1000 zł za 1 godzinę
  • 40 godzin szkoleń
  • 40 000 zł za cały kurs

Kurs zaawansowany z Epileptologii Neurosphery (E2)

  • 1600 zł za 1 godzinę
  • 40 godzin szkoleń
  • 64 000 zł za cały kurs

Kurs podstawowy z Neurofizjologii Klinicznej Neurosphery (N1)

  • 800 zł za 1 godzinę
  • 24 godziny szkoleń
  • 19 200 zł za cały kurs

Dla kandydatów NSPH oferujemy zniżkę 99% na wszystkie szkolenia

Zobacz aktualne oferty pracy >

Ścieżka certyfikacji

Egzamin kwalifikacyjny
Rozmowa kandydata do szkoleń Neurosphery z członkami Medycznej Rady Klinicznej i Naukowej Neurosphery.
Szkolenie
Zgodnie z ilością godzin i wytycznych dla poszczególnych kursów.
Egzamin
Sprawdzenie wiedzy kursanta zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych kursów.
Certyfikat
Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Kontakt

Jeśli chcesz zwiększyć swoją wiedzę i skorzystać z naszych szkoleń – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!