Ictal® – robot pomagający w diagnostyce i terapii padaczki

Z dzisiejszego artykułu dowiecie się jak Centrum Terapii Padaczki Neurosphera wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w technologii, aby wprowadzić leczenie epilepsji na zupełnie nowy, lepszy poziom.

Z myślą o naszych pacjentach, ale też lekarzach, którzy współpracują z CTP Neurosphera, stworzyliśmy własne, unikalne rozwiązania i narzędzia, które poprawiają efektywność terapii i zmieniają dotychczasowe podejście do leczenia padaczki. Na czym polega ta zmiana? O jakiej dokładnie technologii mówimy i jak ona wpłynie na proces leczenia epilepsji? Podsumowaliśmy najważniejsze informacje, z perspektywy pacjenta oraz lekarza.

 

Robot Ictal® – informacje dla pacjentów

 

Wykorzystanie komputerów w medycynie staje się coraz popularniejsze, a także coraz bardziej konieczne. W CTP Neurosphera już od dłuższego czasu szukamy sposobów na to, jak osiągnięcia nowoczesnej technologii, wykorzystać w procesie leczenia chorych na epilepsję. Ta ambicja i misja, lata pracy oraz doświadczeń, doprowadziły do stworzenia absolutnie nowatorskiego systemu do opieki nad pacjentem – systemu Neuroterminal®.

Nazwa systemu odnosi się niejako do jego organizacji i zdradza podstawową funkcjonalność. System składa się z terminala pacjenta i terminala lekarza, zintegrowanych i połączonych ze sobą. Po wprowadzeniu i uzupełnieniu swoich danych, oraz historii choroby możesz być w stałym, codziennym kontakcie ze swoim lekarzem. Dzięki czemu opieka nad chorym na padaczkę zyskuje zupełnie nowy wymiar, a komunikacja na linii lekarz-pacjent jest wygodna i efektywna jak nigdy przedtem. To nie wszystko. 

 

Ictal® – mózg Neuroterminala

 

Mózgiem Neuroterminala jest robot Ictal®. To specjalny moduł cybernetyczny, który zawiera narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Opracował go doktor Piotr Zwoliński– wybitny epileptolog oraz partner medyczny Centrum Terapii Padaczki Neurosphera. Dr Zwoliński przez lata katalogował i opisywał cechy kilkudziesięciu klasyfikowanych przez MLPP typów napadów padaczkowych. Każdy opisał zestawem 100 unikatowych cech.

Cała wiedza naukowa została opisana w sposób matematyczny. Dodatkowo dr Zwoliński opisał i wprowadził do systemu ponad 30 leków, które są powszechnie stosowane w terapii padaczki w kraju i zagranicą, a także zalecenia światowej sławy autorytetów oraz towarzystw naukowych w zakresie stosowania i dawkowania tychże leków. Dzięki temu udało się nam stworzyć ogromną bibliotekę wiedzy, która teraz może zostać wykorzystana do diagnozowania i leczenia pacjentów. Po wprowadzeniu do pamięci komputera danych pacjenta i informacji na temat używanych leków, komputer w czasie rzeczywistym porówna je z opisanymi przypadkami oraz światowymi zaleceniami terapeutycznymi i poda lekarzowi prowadzącemu rozpoznanie oraz zaproponuje stosowne do niego leczenie.

Robot Ictal wspomaga diagnozę i pracę naszych neurologów. To zaawansowane narzędzie, albo mówiąc inaczej – doświadczony wirtualny konsultant, z którego wsparcia bezpośrednio korzysta każdy lekarz pracujący w Neuroterminalu. Jako pacjent nie masz do niego bezpośredniego dostępu. Możesz być jednak pewien, że rejestrując się do naszego systemu zostajesz objęty opieką nie tylko lekarza ale też naszego robota ze sztuczną inteligencją. Jakie to niesie korzyści?

 

Korzyści dla pacjenta

 

Wszyscy lekarze pracujący w CTP Neurosphera, mogą korzystać z pomocy robota Ictal. Dzięki temu, niezależnie od doświadczenia i wiedzy poszczególnych specjalistów, nasi pacjenci mogą liczyć na bardzo dobrze zorganizowaną i ustandaryzowaną terapię. Dostosowaną do ich indywidualnego planu leczenia, a jednocześnie opierającą się na kompleksowej wiedzy i studium innych, podobnych przypadków. Wiedza zawarta w systemie została opracowana przede wszystkim na podstawie wieloletnich doświadczeń medycznych dr Zwolińskiego. Dzięki temu można powiedzieć, że każdy lekarz tworzy terapię równorzędną, zgodną z wiedzą, sposobem myślenia i z potencjalnymi zaleceniami dr Zwolińskiego.

Oczywiście wszędzie tam, gdzie będzie potrzebna konsultacja dr Zwolińskiego, lekarze Neurosphera omawiają z nim wszystkie trudne przypadki podczas konsyliów lekarskich. Cała ścieżka terapeutyczna w Neurosphera, dzięki zastosowaniu narzędzi cyfrowych, jest ściśle obliczona na jak najwyższy komfort i wygodę pacjenta. Jeśli zarejestrowałeś się w Neuroterminalu w panelu pacjenta, widzisz, jak prosty jest system w obsłudze, a kontakt z lekarzem jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek.

 

Jeśli macie dodatkowe pytania dotyczące leczenia padaczki w CTP Neurosphera, albo dotyczące systemu Neuroterminal – zajrzyjcie do działu FAQ, gdzie odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania od naszych pacjentów!

 

Szansa dla trudnych, lekoopornych przypadków

 

Zastosowanie komputerów i nowoczesnej technologii w diagnostyce oraz terapii padaczki, daje też szanse na postępy terapeutyczne najtrudniejszych przypadków. Dzięki ogromnym mocom obliczeniowym, możemy analizować miliony cech u milionów chorych na raz, w czasie rzeczywistym. Jest to niezaprzeczalna wyższość komputera nad mózgiem ludzkim. Żaden zespól badawczy nie jest w stanie pracować na tylu przypadkach jednocześnie. Ictal zaś jest w stanie prowadzić diagnostykę porównawczą w czasie rzeczywistym. Liczymy zatem, że w przypadku niektórych ciężkich postaci padaczki, komputer znajdzie i podpowie nowe prawidłowości, których nie byliśmy w stanie zauważyć i zaproponuje rozwiązania, zwłaszcza u pacjentów, u których do tej pory zawodziły wszelkie znane sposoby diagnostyki i terapii.

 

Przyszłość w cybermedycynie

 

Zastosowanie komputerów i systemów statystyczno-obliczeniowych w medycynie znane jest od dłuższego czasu. Superkomputer Watson koncernu IBM stosowany jest od blisko 10 lat w diagnostyce onkologicznej. Po raz pierwszy wykorzystali go w diagnozowaniu i leczeniu raka płuc specjaliści z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. Watson w poszukiwaniu cech wyróżniających u pewnych typów nowotworów, po przenalizowaniu danych pacjentów, u których wykryto 8 czynników ryzyka, znalazł dwa nowe, których zespoły badawcze nie były w stanie wychwycić. Jeśli więc chcemy przyspieszyć a nawet zrewolucjonizować diagnostykę oraz późniejszą terapię – konieczne jest poszerzanie możliwości wprowadzania sztucznej inteligencji, która może nie jest w stanie zastąpić lekarza ale daje mu do ręki oręż, dzięki któremu może on jeszcze skuteczniej walczyć o zdrowie swoich pacjentów.

Wierzymy, że w ten sposób wychodzimy naprzeciw nie tylko pewnym tendencjom w cybermedycynie ale przede wszystkim naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób chorujących na epilepsję.

 

Robot Ictal® – informacje dla lekarzy

 

Zintegrowany system opieki nad pacjentem – Neuroterminal to zaawansowany system komunikacji sieciowej (chmurowej), który został stworzony przez doktora Piotra Zwolińskiego – wybitnego epileptologa oraz partnera medycznego Centrum Terapii Padaczki Neurosphera, w celu racjonalizacji, unifikacji oraz podniesienia poziomu diagnostyki i leczenia padaczki.

Najważniejszy element systemu stanowi moduł cybernetyczny – robot wewnętrzny, nazwany Ictal®, który zawiera narzędzia tzw. inteligencji asystującej. Jest to zespół silników matematyczno-statystycznych, które uruchomione stawiają automatyczną diagnozę i rozpoznanie u chorego. Robot wykorzystuje stworzoną przed dr Zwolińskiego bibliotekę ontologiczną – opis kilkudziesięciu klasyfikowanych przez MLPP typów napadów padaczkowych, opisanych unikatowym zestawem 100 cech. Każdy klasyfikowany napad wprowadzony został jako tzw. Wzorcowy wektor uczący (ciąg cyfr). Każda cecha napadu od 1 do 100 ma swoje określenie matematyczne – np. „1” cecha występuje, „0” cecha nie występuje. W ten sposób powstaje wektor wzorcowy dla danego typu napadu. Po wprowadzeniu dokumentacji chorego, komputer analizuje dane i im dany wektor wzorcowy jest bliżej opisu napadów pacjenta, tym bardziej zbliżamy się do opisanego wektora. Na tej podstawie komputer stawia rozpoznanie. Dodatkowo, do pamięci operacyjnej wprowadzone zostały opisy wszystkich, powszechnie znanych w Polsce i zagranicą, ponad 30 leków, stosowanych w leczeniu padaczki, a także zalecenia światowej sławy specjalistów oraz towarzystw naukowych w zakresie rodzajów leków, kolejności stosowania oraz rekomendowanych dawek. W ten sposób powstał dodatkowy moduł automatycznego leczenia – proponowania najlepszej, optymalnej ścieżki farmakologicznej. Dane mogą zostać wprowadzone i przetworzone w dowolnym momencie chorobowym, a Ictal® podaje wyniki w czasie rzeczywistym. Zatem robot znajdzie zastosowanie w każdej sytuacji terapeutycznej.

 

Korzyści dla lekarza i zespołu lekarskiego

 

Wszyscy lekarze, operujący w środowisku Neuroteminala i mający do dyspozycji robota Ictal®, po wprowadzeniu do systemu danych pacjenta, mogą wykorzystywać proponowane przez komputer rozwiązania terapeutyczne odpowiednie do aktualnego stanu klinicznego pacjenta. Dzięki implementacji rozwiązań cybernetycznych w zakresie diagnostyki i terapii padaczki w codziennej pracy, model pracy lekarzy standaryzuje się i systematyzuje. Gdy cały zespół lekarski zaczyna reagować terapeutycznie w podobny sposób, w znaczący sposób poprawia się jedność i spójność pracy, a tym samym jakość leczenia. Całość wiedzy zawartej w systemie, została opracowana na podstawie doświadczeń medycznych dr Zwolińskiego, można więc powiedzieć, że nawet mniej doświadczony lekarz może proponować terapię równorzędną z potencjalnymi zaleceniami dr Zwolińskiego.

Pozwala to na dywersyfikację pacjentów w obrębie całego zespołu i tym samym zwiększenie fluktuacji pacjentów w przychodni. Wymierną korzyścią dla młodych lekarzy, będących np. w trakcie specjalizacji, jest wejście w zespół, gdzie dzięki „cyfrowemu asystentowi”, w automatyczny sposób pozwala się im pracować na poziomie doświadczonych kolegów. Oczywiście wszyscy lekarze, zasilający zespół Neurosphera, mają również możliwość stałego pogłębiania wiedzy przez udział w szkoleniach oraz konsyliach.

 

Szansa dla trudnych, lekoopornych przypadków

 

Digitalizacja diagnostyki i leczenia padaczki daje też szanse na postępy terapeutyczne najtrudniejszych przypadków. Dzięki ogromnym możliwościom Ictala możemy analizować miliony cech u milionów przypadków jednocześnie, w czasie rzeczywistym. Żaden zespół badawczy nie jest w stanie pracować na tylu przypadkach, co daje zupełnie nowe możliwości. Dlatego korzystając z narzędzi cyfrowych, chcemy wykorzystać ich najważniejsze i niezastępowalne benefity: pamięć, analizę wieloczynnikową, czyli porównanie olbrzymich obszarów oraz znajdowanie cech dystynktywnych. Liczymy, że w przypadku niektórych ciężkich postaci padaczki, komputer znajdzie i podpowie nowe prawidłowości, których nie byliśmy w stanie zauważyć i zaproponuje rozwiązania, zwłaszcza u pacjentów, u których do tej pory zawodziły wszelkie znane sposoby diagnostyki i terapii. Cały zespół Neurosphera pokłada duże nadzieje w automatyzacji i wielkozakresowości naszej pracy. Możemy powiedzieć, że jest to właściwe zastosowanie metod tzw. głębokiego uczenia, czyli uczenia maszynowego do medycyny, dzięki czemu ocenie można poddać znacznie więcej danych, co zaowocuje głębszą i szerszą analizą.

 

Przyszłość w cybermedycynie

 

Zastosowanie komputerów i systemów statystyczno-obliczeniowych w medycynie znane jest od dłuższego czasu. Wspomniany wyżej przykład Superkomputera Watson koncernu IBM stosowanego w diagnostyce onkologicznej, to tylko jeden z przykładów. Wierzymy, natomiast że tak jak Superkomputer Watson, okazał się wyjątkowo skuteczny w wykryciu dodatkowych czynników ryzyka w przypadku nowotworów, tak samo robot Ictal® okaże się technologią, która pozwoli wypracować i znaleźć jeszcze bardziej optymalne i skuteczne procesy leczenia padaczki.

 

Z wykorzystaniem naszych rozwiązań i technologii chcemy przyśpieszyć rozwój, a nawet zrewolucjonizować diagnostykę i terapię epilepsji. Wprowadzić zupełnie nowy standard opieki nad pacjentem. Wierzymy, że dzięki implementacji inteligencji asystującej, jest to możliwe. Co więcej – to już się dzieje, a jako lekarz, możesz stać się tego ważną częścią!

 

dr Piotr Zwoliński

Umów się na wizytę

Blog Neurosphera

Sprawdź nasz Blog

Zobacz wszystkie wpisy

ADHD i alkohol – poprawia samopoczucie, ale czy na pewno idą w parze?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to neurobiologiczne zaburzenie, które wiąże się z trudnościami w...
Czytaj więcej

Ataki paniki – strach ma wielkie oczy

Twoje serce bije mocniej, masz zawroty głowy i uczucie odrealnienia? To może być atak paniki! Dowiedz się więcej o jego przyczynach i formach leczenia
Czytaj więcej

Badanie EEG w psychiatrii – kiedy je wykonać i co można nim zbadać?

Opisując badania EEG i czytając skierowania od psychiatrów widzę, że niektórzy z Was muszą mieć  niejasności, do czego to badan...
Czytaj więcej

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
Czytaj więcej