dr n.med.

Magdalena Konopko

dr n.med. Magdalena Konopko
dr n.med. Magdalena Konopko
Specjalistka Kliniczna
Dr n. med. Magdalena Konopko jest cenioną specjalistką neurologii, która zdobyła wykształcenie na Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując dyplom w 2006 roku. Od tego czasu związana jest z renomowanym Instytutem Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie. Po ukończeniu stażu podyplomowego w 2008 roku, podjęła pracę w I Klinice Neurologicznej IPiN, gdzie przez wiele lat odnosiła sukcesy na różnych stanowiskach. Początkowo pracowała jako lekarz rezydent, następnie awansowała na młodszego i starszego asystenta. W latach 2016 do sierpnia 2023 pełniła funkcję Ordynatora tej prestiżowej Kliniki.

W 2022 roku osiągnęła kolejny znaczący sukces, zdobywając tytuł doktora nauk medycznych. Jej praca doktorska, zatytułowana „Palenie tytoniu a leczenie trombolityczne – analiza tzw. paradoksu palacza”, została obroniona z wyróżnieniem. To dowód na jej głębokie zaangażowanie w badania naukowe i poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie neurologii.

Jednak kariera dr Magdaleny Konopko nie ogranicza się tylko do pracy klinicznej i naukowej. Wcześniej, na początku swojej drogi zawodowej, związana była z wydawnictwem Medical Tribune, gdzie pracowała jako redaktor i tłumacz. Od 2021 roku podziela swoją wiedzę i doświadczenie z przyszłymi lekarzami jako wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na pacjentach z ostrymi stanami neurologicznymi oraz padaczką. Od samego początku kariery była aktywnie zaangażowana w pracę kliniczną i naukową Kliniki i Poradni Przyklinicznej oraz Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej IPiN. Jej osiągnięcia naukowe obejmują liczne doniesienia naukowe na krajowych i międzynarodowych zjazdach, a także artykuły przeglądowe i oryginalne publikowane w czasopismach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jest także autorką rozdziałów w książkach z zakresu neurologii.

Dr Magdalena Konopko jest również aktywna w dziedzinie badań naukowych. Brała udział w programach i grantach naukowych dotyczących padaczki i udaru mózgu. Jej wkład w międzynarodowe badania obserwacyjne oraz badania kliniczne fazy III i IV jest znaczący i cenny dla rozwoju neurologii.

W CTP Neurosphera

  • Przyjmuje dorosłych w systemie regularnych konsultacji epileptologicznych 
  • Konsultuje dokumentację medyczną
  • Prowadzi konsultacje neurologiczne
Blog Neurosphera

Sprawdź nasz Blog

Zobacz wszystkie wpisy

ADHD i alkohol – poprawia samopoczucie, ale czy na pewno idą w parze?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to neurobiologiczne zaburzenie, które wiąże się z trudnościami w...
Czytaj więcej

Ataki paniki – strach ma wielkie oczy

Twoje serce bije mocniej, masz zawroty głowy i uczucie odrealnienia? To może być atak paniki! Dowiedz się więcej o jego przyczynach i formach leczenia
Czytaj więcej

Badanie EEG w psychiatrii – kiedy je wykonać i co można nim zbadać?

Opisując badania EEG i czytając skierowania od psychiatrów widzę, że niektórzy z Was muszą mieć  niejasności, do czego to badan...
Czytaj więcej

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
Czytaj więcej