dr hab. n. med.

Michał Sobstyl

dr hab. n. med.  Michał Sobstyl
dr hab. n. med. Michał Sobstyl
Konsultant Kliniczny
Dr hab. n. med. Michał Sobstyl jest wybitnym specjalistą w dziedzinie neurochirurgii. Ukończył Warszawską Akademię Medyczną w 1998 roku, a następnie w latach 2000-2007 odbył specjalizację z neurochirurgii, podczas której uczestniczył w zagranicznych stażach, zdobywając doświadczenie w renomowanych ośrodkach w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jego praca naukowa jest związana przede wszystkim z neurochirurgią czynnościową, a jego doktorat został wyróżniony przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcia naukowe związane z głęboką stymulacją mózgu w leczeniu zaburzeń ruchowych.

Dr Sobstyl to jedyny z nielicznych neurochirurgów w Polsce, który posiada duże doświadczenie zarówno w zastosowaniu głębokiej stymulacji mózgu, jak i metod ablacyjnych, takich jak talamotomia i palidotomia, w leczeniu choroby Parkinsona, dystonii i drżenia. Był członkiem zespołu operacyjnego przy pierwszych w Polsce operacjach wykorzystujących głęboką stymulację mózgu w leczeniu różnych schorzeń neurologicznych.

Przez wiele lat był nauczycielem akademickim w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, przyczyniając się do kształcenia przyszłych lekarzy specjalizujących się w neurochirurgii. Jest również aktywnym członkiem licznych towarzystw naukowych w kraju i za granicą, co świadczy o jego uznaniu wśród ekspertów z dziedziny.

Jego obszar działań obejmuje szereg operacji neurochirurgicznych, takich jak leczenie choroby Parkinsona, dystonii, różnych rodzajów drżenia, a także stymulację rdzenia kręgowego i mózgu w celu łagodzenia bólu. Dr Sobstyl jest również znany z leczenia guzów mózgu i rdzenia kręgowego, zabiegów mikrochirurgicznych na kręgosłupie, oraz operacji związanych z uwięźnięciem nerwów obwodowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie kliniczne, które wykorzystuje jako Kierownik Kliniki Neurochirurgii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie od 2018 roku. Jego wkład w rozwój neurochirurgii i leczenie schorzeń nerwowych jest niezwykle cenny i ceniony zarówno w kraju, jak i za granicą.

W CTP Neurosphera

  • Konsultuje osoby dorosłe pod kątem operacyjne leczenie choroby Parkinsona,  dystonii (dystonii uogólnionych, dystonii połowiczych, zespołu Meige, kręczu karku), drżenia samoistnego, drżenia, padaczki  pourazowej i drżenia w przebiegu stwardnienia rozsianego
Blog Neurosphera

Sprawdź nasz Blog

Zobacz wszystkie wpisy

ADHD i alkohol – poprawia samopoczucie, ale czy na pewno idą w parze?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to neurobiologiczne zaburzenie, które wiąże się z trudnościami w...
Czytaj więcej

Ataki paniki – strach ma wielkie oczy

Twoje serce bije mocniej, masz zawroty głowy i uczucie odrealnienia? To może być atak paniki! Dowiedz się więcej o jego przyczynach i formach leczenia
Czytaj więcej

Badanie EEG w psychiatrii – kiedy je wykonać i co można nim zbadać?

Opisując badania EEG i czytając skierowania od psychiatrów widzę, że niektórzy z Was muszą mieć  niejasności, do czego to badan...
Czytaj więcej

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ ADHD U DZIECI I DOROSŁYCH I JAK JE ZDIAGNOZOWAĆ?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i AADHD (Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zabur...
Czytaj więcej